กฟผ.เปิดตัวเสื้อเบอร์5ไม่ต้องรีด

กฟผ. เปิดตัวโครงการเสื้อผ้าเบอร์ 5 ดึงคนไทย ใช้เสื้อผ้าเบอร์ 5 ตั้งเป้า 1.7 ล้านตัว ไม้ต้องรีด สะบัดใส่ได้เลย ลดพลังงานไฟฟ้าได้กว่า 7 ล้านหน่วยต่อปี หรือ 28 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าขอตัดเย็บเครื่องแบบและชุดนักเรียน นักศึกษา ด้วยผ้าเบอร์ 5 นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดตัวการประชาสัมพันธ์โครงการเสื้อผ้าเบอร์ 5

ว่า  ปี 61 กฟผ. ได้จัดทำโครงการเสื้อผ้าเบอร์ 5 เพื่อขยายผลการประหยัดพลังงานไปสู่ประชาชนอีกทางหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของการดำรงชีวิต โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ปรับปรุงเนื้อผ้าและการตัดเย็บ ไม่ต้องรีด  เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า หากทุกคนร่วมมือกันหันมาใส่เสื้อผ้าเบอร์ 5 ตามเป้าหมายของโครงการฯ จำนวน 1.7 ล้านตัว จะช่วยให้ประเทศประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึงประมาณ 7 ล้านหน่วยต่อปี หรือ 28 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 3,600 ตันต่อปี นอกจากนี้ในระยะต่อไปกฟผ.ได้กำหนดแผนรณรงค์ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานพันธมิตรตัดเย็บเสื้อผ้าเบอร์ 5 เป็นเครื่องแบบ รวมถึงจัดทำชุดนักเรียน นักศึกษา ด้วยผ้าเบอร์ 5 ในขณะเดียวกัน จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพกางเกง และกระโปรง เพื่อติดฉลากเบอร์ 5 ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้อีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews